Platforma internetowa
Dzięki platformie internetowej do podręczników DIRECT Method For English można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Program obejmuje 3 moduły: słownictwo, dyktanda oraz ćwiczenia gramatyczne, a każde ćwiczenie przypisane jest do konkretnej lekcji w podręczniku.

Korzystając z platformy internetowej, Słuchacze otrzymują nawet 100 dodatkowych godzin nauki gratis: