Gdzie bywamy

"MŁODZI CHCĄ!"

W czwartek 10 grudnia 2015r. o godz. 17:00 w bibliotece Planeta 11 odbyła się finałowa debata młodych z dorosłymi,
podsumowująca 3. edycję projektu „Młodzi chcą!”

"Młodzi chcą!" to działanie realizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” dzięki dofinansowaniu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Warsztaty, w których bierze udział olsztyńska młodzież mają na celu m.in.  przełamywanie stereotypów na temat młodzieży i dorosłych - pogłębianie relacji,
ale także wsparcie rozwoju młodzieży
i wzmocnienie ich wewnętrznego potencjału, którego naturalną emanacją jest ciekawość, otwartość i szczerość.

W toku kolejnych spotkań młodzi uczestnicy sami określali interesujących ich dorosłych oraz wypracowywali szereg pytań,
które były punktem wyjścia podczas debaty. Po stronie dorosłych zasiedli ciekawi Olsztyniacy reprezentujący następujące "kategorie": sportowiec, blogerka, zakonnica, podróżnik, buddysta,
pracownik więzienia, obcokrajowiec.
Ostatnią kategorię reprezentował Jeffrey Taylor,
dyrektor szkoły King's School of English.